Even geduld a.u.b...
Even geduld a.u.b...

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden, vanaf 20-06-2019 van toepassing op Belgische consumenten.

1. Toepassingsgebied

De website Pneus Online wordt beheerd door:

PNEUS ONLINE TRADING c.v.
Nassaulaan 2A
2514 JS DEN HAAG
NETHERLANDS

Hotline PNEUS ONLINE TRADING Tel.: 070 65 82 24 Contact: contactformulier

Managing Partner: PNEUS ONLINE SUISSE vertegenwoordigd door Alexis NERGUISIAN
Verantwoordelijk website-inhoud: Kevin CASTELAIN

PNEUS ONLINE TRADING Nederlandse dochteronderneming van PNEUS ONLINE SUISSE SARL is een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van DEN HAAG onder nummer 27322651 met een kapitaal van 100 EUR

BTW-identificatienummer voor België BE 0806835013

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van PNEUS ONLINE TRADING zijn van toepassing in België, dat wil zeggen voor klanten met facturatie- en leveringsadres in België.

2. Producten

2.1

De voor verkoop door de firma PNEUS ONLINE TRADING aangeboden producten zijn bestemd voor particulieren en professionele klanten, met uitzondering van minderjarige klanten.

2.2

De op de website van PNEUS ONLINE TRADING verhandelde banden dragen het CE goedkeuringsmerk (behalve wanneer het tegendeel is vermeld) en betreffen uitsluitend nieuwe banden. PNEUS ONLINE TRADING verkoopt geen tweedehands of gecoverde banden. De kenmerken van de op de site aangeboden producten kunnen een ontwikkeling doormaken. Aan de foto's van elk product kunnen geen rechten worden ontleend.
Pneus Online belooft zijn klanten geen banden ouder dan 3 jaar op zijn website te koop aan te bieden.
Al onze banden zijn nieuw en recentelijk vervaardigd.
Pneus Online kan echter niet een band met een specifieke vervaardigingsdatum selecteren voor een bestelling in het bijzonder.

2.3 Gebruik van de producten

Gezien het specifieke en hoog technische karakter van de door PNEUS ONLINE TRADING verkochte producten, wordt de klant geacht om bij de montage en opslag van de producten de voorschriften en aanbevelingen strikt na te leven t.a.v. veiligheid en bedrijfszekerheid m.b.t. het gebruik (voertuig, oppompen, spanning...). PNEUS ONLINE TRADING kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een slechte montage en voor gebruik van de banden in abnormale omstandigheden.

2.4 Niet op voorraad

In verband met het grote aantal van dagelijkse transacties kan PNEUS ONLINE TRADING de absolute beschikbaarheid van de bestelde producten en diensten niet garanderen.
Indien producten niet meer op voorraad zijn, zal PNEUS ONLINE TRADING zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant om hem daarvan op de hoogte te brengen.

In dit geval kan de klant kiezen tussen de terugbetaling van de betaalde bedragen binnen maximum 30 dagen of het bestelde product laten vervangen door een vergelijkbaar product die dezelfde prijs heeft als het bestelde product.

In geval van wijziging zal PNEUS ONLINE TRADING het bedrag aanpassen (te veel betaald of supplement te betalen) aan de hand van de gekozen referenties en de klant per e-mail in kennis stellen van de rectificatie.

3. Bestelling

3.1 Registratie bestelling

De bestellingen dienen te worden geplaatst op de website van de firma PNEUS ONLINE TRADING.

3.2 Bevestiging bestelling

De bevestiging van de bestelling zal per automatische elektronische post binnen 24 uur na registratie van de bestelling worden verzonden aan het door de klant opgegeven e-mailadres.

Opgelet!

De bestellingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst en incassering van het met de factuur overeenkomstig, te betalen bedrag. Elke bestelling die niet binnen een termijn van 14 dagen door een betaling wordt opgevolgd, nadat de klant een bestellingsbevestiging ontvangen heeft, wordt automatisch geannuleerd.

3.3 Wijziging bestelling

De klant verbindt zich aan de door hem verstrekte informatie tijdens het plaatsen van zijn bestelling. Bij een foutieve opgave van e-mailadres of gegevens van geadresseerde, zal PNEUS ONLINE TRADING in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor diens onmogelijkheid de bestelling te bevestigen of de levering uit te voeren. Na betaling van de bestelling kan geen enkele adreswijziging voor levering van het/de pakket(en) meer in aanmerking worden genomen. De klant kan niettemin op eigen risico de transporteur verzoeken het leveringsadres te wijzigen. In dat geval kan PNEUS ONLINE TRADING niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve leveringen of verlies van pakketten door de transporteur.

Geen enkele wijziging van onderdelen van de bestelling (afmeting, merk, profiel, factuur- of leveringsadres) is mogelijk nadat PNEUS ONLINE TRADING de betaling heeft ontvangen.
In geval van foutieve opgave van een van deze elementen, dient de klant d.m.v. het contactformulier, contact op te nemen met de Helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING waar hij wordt ingelicht over de procedure en de annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden van de bestelling.(zie art. 7. INTREKKING).

3.4 Weigering bestelling

PNEUS ONLINE TRADING behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant op gegronde motieven te weigeren.

4. Prijs en Betalingsmethoden

4.1

De op de website van PNEUS ONLINE TRADING aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in de valuta van het land waar de woonplaats van de klant zich bevindt (EURO in de Europese Unie) en zijn inclusief het bedrag van het in elk land geldende BTW-tarief.

4.2

PNEUS ONLINE TRADING behoudt zich het recht voor om afhankelijk van vraag en aanbod, de prijzen te wijzigen. De door de klant te betalen prijs is die van de dag van de bestelling.

4.3 Betaling met creditcard

De betaling met creditcard (SSL 256 bits) wordt uitgevoerd op de website van BNP Paribas dankzij het beveiligde betalingssysteem Merc@net.

4.4 Betaling d.m.v. overschrijving

De klant wordt verwezen naar de rubriek "Betalingscondities" voor de bankgegevens van PNEUS ONLINE TRADING

Opgelet!

De bestellingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst en incassering van het met de factuur overeenkomstig, te betalen bedrag.

4.5 Prijsaanpassing bij aankoop van banden en velgen

PNEUS ONLINE TRADING biedt de aanpassing van zijn prijzen voor banden (behalve quad banden) en velgen op de prijzen van concurrenten aan en geeft u tot en met 3% extra korting.

Indien u elders goedkopere banden vindt in het land van levering, dan past PNEUS ONLINE TRADING de prijs aan en geeft u tot en met 3% extra korting. Dien daarvoor een aanvraag in per e-mail aan onze klantenservice d.m.v. het contactformulier met vermelding van het bestelnummer. Let op, wij passen ons aan onder bepaalde voorwaarden:

 • u dient al een account te hebben of zich hier in te schrijven op onze site
 • u dient contact met ons op te nemen voordat u uw bestelling op onze website plaatst, d.m.v. het contactformulier om het e-mail adres te geven van uw account, alsook de site waar u de banden goedkoper gevonden heeft, de precieze kenmerken van het product (band of velg), het aantal en als het kan, de URL-link om aan deze informatie te komen.
 • als de prijsaanpassing geaccepteerd is, stellen wij een overeenkomstige kortingsbon ter beschikking in uw account, die u voor het product gebruiken kan, waarvoor u een prijsaanpassing aangevraagd heeft. De bon is gedurende 24 uur geldig.
 • de band dient identiek te zijn en op internet verkocht te worden: nieuwe band met dezelfde maten, indexen, merk en profiel. Let op dat ook het fabricagejaar van de band identiek moet zijn,
 • de leveringstermijn mag niet meer dan 5 dagen als die van PNEUS ONLINE TRADING overschrijden,
 • de prijsaanpassing kan niet met promotie codes of andere kortingen of commerciële gebaren gebruikt worden.

PNEUS ONLINE TRADING behoudt zich het recht de prijsaanpassing te weigeren en zijn klanten per e-mail te mededelen met name bij inbreuk op de wetgeving (bijvoorbeeld: verbod voor professionelen om met verlies te verkopen).

4.6. Strijd tegen fraude

In het kader van de bestrijding van frauduleuze betalingen op internet, kan de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING overgaan tot een uitzonderlijke analyse van de bestellingen.
De helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING heeft geen toegang tot uw bankgegevens en details na de analyse van een transactie.
Na deze controle, kan de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING zich het recht voorbehouden de bestelling te annuleren en terug te betalen.
De gegevens van alle onbetaalde bestellingen, veroorzaakt door een fraduleus credit card gebruik, zullen in een bestand "betalingsproblemen" ingeschreven worden.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van PNEUS ONLINE TRADING tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen. De klant dient aldus zorgvuldig om te gaan met de/het product(en).

6. Levering

Het door de klant opgegeven adres dient zich te bevinden in hetzelfde land als het factuuradres, dat het adres van de woonplaats is van de klant. In elk geval moet de klant zelf de banden of complete wielen nakijken vooraleer ze te monteren (of dit grondig door een garagist laten doen) om er zeker van te zijn dat deze conform zijn met de bestelling en met de compatibiliteit van het voertuig. Indien de klant zich heeft vergist, kunnen gemonteerde banden of complete wielen in geen enkel geval worden teruggenomen of terugbetaald.

6.1 Verschillende leveringsadressen voor een unieke bestelling

Een bestelling kan geleverd worden op verchillende adressen uitsluitend als de faktuuradres in het zelde land is.Een soort product (bv velgen) kan maar naar een unieke adres geleverd worden.

6.2 De levering is gratis, behalve voor :

 • Bestellingen die alleen een autobande en/of motorband en/of quadband en/of moto binnenband
 • Bestellingen die alleen een velg
 • Bestellingen die alleen een oliekan.

De verzendkosten bedragen 6€ per autobande en/of motorband en/of quadband en/of moto binnenband, 10€ per velg, 14,95€ per oliekan.

6.3 Vertraging van de levering

De levering duurt ongeveer 3 tot 5 werkdagen en worden uitsluitend ter informatie aangegeven. Er wordt aan de klant een uiterste leveringsdatum aangegeven op het moment van zijn bestelling. Deze uiterste leveringsdatum komt overeen met 3 weken vanaf de datum van betaling. Dientengevolge kan bij overschrijding van deze leveringstermijn geen aanspraak worden gemaakt op enige schadevergoeding of inhouding.
Overmacht : In het geval dat de vertraging van de levering veroorzaakt is door overmacht (weer en wind, staking, overstroming...) die onafhankelijk is van PNEUS ONLINE TRADING, kan de uitvoering van de verplichtingen van PNEUS ONLINE TRADING geschorst worden zonder dat PNEUS ONLINE TRADING verantwoordelijk is tegenover de klant van elke schade, verlies of vertraging veroorzaakt door overmacht.

6.4 Afwezigheid tijdens de levering

De levering van de bestelde producten wordt uitgevoerd door een transporteur die is gemandateerd door PNEUS ONLINE TRADING. Bij afwezigheid op de dag van levering dient de bezorger een bericht van aanbieding achter te laten in de brievenbus van de klant. De klant dient dan uiterlijk 3 à 4 dagen na ontvangst van het eerste bericht van aanbieding d.m.v. het contactformulier, contact op te nemen met de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING, of met de transportmaatschappij.
Als deze termijn is verstreken, worden de producten automatisch door de transporteur retourgezonden aan de magazijnen van PNEUS ONLINE TRADING.
De kosten voor de retourzending, ter hoogte van 10 EUR incl. BTW per band, zullen aan de klant worden gefactureerd en dus van de terugbetaling van zijn bestelling afgetrokken worden.
De voorwaarden voor het terugzenden van complete wielen staan in het paragraaf 7.2 Retour van de producten.

6.5 Levering in een montagecentrum

De klant heeft de mogelijkheid om, uitsluitend voor banden (behalve quad banden), een montagecentrum op te geven als leveringsadres. De montage zal dan verplicht in het betreffende montagecentrum geschieden.
Het is aan de klant om contact op te nemen met het montagecentrum om het in kennis te stellen van de levering van zijn banden.
De klant dient absoluut zelf, voordat de banden worden gemonteerd, te controleren of de geleverde banden overeenkomen met zijn bestelling. Bij vergissing kunnen gemonteerde banden in geen geval teruggenomen of vergoed worden.

6.6 Gedeeltelijke levering

In geval er bij de levering producten ontbreken of zijn beschadigd, dan dient de klant dit schriftelijk te vermelden op het afleveringsbewijs dat de bezorger van de transportmaatschappij hem dient te overhandigen. De klant beschikt vervolgens over een termijn van 14 dagen om de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING in kennis te stellen van zijn voorbehoud per contactformulier, telefoon of aangetekende brief met bewijs van ontvangst, geadresseerd aan PNEUS ONLINE TRADING.
PNEUS ONLINE TRADING verbindt zich tot het op zo kort mogelijke termijn nazenden van het ontbrekende product.

Opgelet!

Bij ontbreken van vermelding van het voorbehoud op het afleveringsbewijs, kan geen enkele claim in aanmerking worden genomen door de transporteur, noch door PNEUS ONLINE TRADING.

6.7 Beschadigde producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling

De klant kan een levering weigeren indien het product beschadigd of niet conform met de bestelling is. Dit moet op het afleveringsbewijs dat de klant van de bezorger dient te ontvangen worden vermeld. de klant beschikt vervolgens over een termijn van 14 dagen vanaf het moment van levering om de helpdesk in kennis te stellen van zijn voorbehoud per contactformulier. De klant moet PNEUS ONLINE TRADING informeren over de schade of non-conformiteit van het ontvangen product via het contactformulier. De klant kan gebruik maken van de wettelijke bescherming, in overeenstemming met artikel 8 "Productgarantie".
PNEUS ONLINE TRADING stemt ermee in om onjuiste of niet-conforme producten voor zijn rekening te accepteren en om nieuwe producten zo snel mogelijk en in elk geval niet later dan 4 (vier) werkdagen te verzenden. Anders zal PNEUS ONLINE TRADING zijn best doen om de klant een product te leveren dat gelijkwaardig is aan het bestelde product. In ieder geval heeft de klant ook het recht om een onmiddellijke terugbetaling van het bedrag te vragen.
Indien de levering plaatsvindt dient de klant of door een persoon van zijn aanwijzing absoluut zelf, voordat de banden worden gemonteerd, te controleren of de geleverde banden overeenkomen met zijn bestelling. Gemonteerde banden kunnen in geen geval teruggenomen of vergoed worden.
PNEUS ONLINE TRADING verbindt zich tot het, op zo kort mogelijke termijn en voor zijn rekening, terugnemen van producten die beschadigd of niet conform met de bestelling zijn.
Diegene die de velgen ontvangt moet, voordat hij de afleverbon tekent, de producten uit hun verpakking halen. Deze moet zelf de conformiteit met de geplaatste bestelling controleren en dat er geen schade op de velgen is (indien de voorwaarden vermeld in paragraaf 6.7 gerespecteerd worden).
Velgen moeten in hun originele verpakking, en in ieder geval in een verpakking die ze tijdens het transport tegen schokken beschermt, schoon, zonder ventielen en balansgewichten teruggestuurd worden.
Beschadigde complete wielen, waarvoor u niets op het afleverbewijs vermeld heeft of die al gemonteerd zijn, kunnen in geen enkel gevan teruggenomen of terugbetaald worden.

6.8 Verlies van pakket

Indien de levering 5 dagen na ontvangst van de pakketnummers nog niet heeft plaatsgevonden, dan dient de klant contact op te nemen met de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING via contactformulier, uitzonderingen gemaakt op basis van de informatie in artikelen 7.5 en 8.6.
Er wordt dan een claim ingediend bij de transporteur om de reden van de vertraging te achterhalen.

Meerdere situaties zijn mogelijk:

 • De transporteur kan het leveringsadres niet vinden of heeft het niet meer.
  Oplossing: PNEUS ONLINE TRADING verstrekt de leveringsgegegevens aan de transporteur. Het pakket zal binnen 48 à 72 uur worden geleverd.
 • Het pakket kan niet worden gelokaliseerd, of is aan een foutief adres geleverd. De transporteur zal een onderzoek starten dat tot 10 dagen kan duren.
  Oplossing: Indien het pakket wordt teruggevonden dan zal het aan de klant worden verzonden. Wordt het pakket verloren verklaard, dan zal PNEUS ONLINE TRADING opnieuw overgaan tot levering, of tot terugbetaling van de verschuldigde bedragen, afhankelijk van de opdracht van de klant.

7. Herroeping

De klant kan zijn herroepingsrecht voor de geplaatste bestelling, om ongeacht welke reden, uitoefenen gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de leverdatum van de producten. Indien de klant een vertrouwenspersoon opdracht heeft gegeven de bestelling in ontvangst te nemen, loopt het herroepingsrecht vanaf de dag van levering van het product aan de aangewezen persoon, anders dan de bezorger.
De herroeping dient schriftelijk te worden doorgegeven aan PNEUS ONLINE TRADING via het herroepingsformulier of een andere schriftelijke, via andere middelen doorgegeven verklaring. In het geval van gebruik van andere middelen, ligt de bewijslast dat de herroeping inderdaad heeft plaatsgevonden, bij de klant.
Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient de kennisgeving hiervan te zijn toegezonden vόόr het verstrijken van de termijn van 14 dagen en dient het product te zijn teruggegeven aan PNEUS ONLINE TRADING volgens de instructies in deel 7.2, Retourprocedure van de producten.
Voor meer informatie over het herroepingsrecht en voor instructies om dit uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van PNEUS ONLINE TRADING.
In ieder geval dient de klant de producten terug te geven volgens de instructies in artikel 7.2, Retourprocedure, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant zijn herroeping heeft doorgegeven. De klant dient de kosten te dragen die de terugzending van de producten met zich meebrengt, zoals bepaald in artikel 7.2, Retourprocedure. De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de waarde van de producten, ten gevolge van het hanteren van de producten op een andere wijze dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen.
De bepalingen met betrekking tot de herroeping zijn niet van toepassing op producten waarvoor de wetgeving uitzonderingen op het herroepingsrecht bepaalt (bijvoorbeeld gepersonaliseerde producten, op maat gemaakte producten, producten die snel kunnen bederven, hermetisch gesloten producten die kunnen niet worden teruggegeven om redenen van veiligheid of hygiëne enz.).

7.1 Intrekkingstermijn

De intrekking dient binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen na de levering te geschieden, de handtekening van de klant op de afleveringsbon bewijst diens rechtsgeldigheid.
PNEUS ONLINE TRADING verbindt zich tot het binnen de wettelijke termijn vergoeden van elk retour gezonden product met aftrek van de retourkosten.

7.2 Retour van de producten

De klant kan de levering weigeren of PNEUS ONLINE TRADING in kennis stellen van de herroeping binnen maximaal 14 dagen te rekenen vanaf respectievelijk de datum van weigering van de goederen of de leverdatum.
De klant dient de terugzendkosten rechtstreeks te betalen aan PNEUS ONLINE TRADING, die derhalve de klant ontslaat van elke verplichting om de transporteur te betalen. PNEUS ONLINE TRADING houdt namelijk op de terugbetaling een bedrag in dat gelijk is aan de verzendkosten van de gekochte producten. Hieronder staan de transportkosten van de verschillende soorten producten vermeld indien u de door PNEUS ONLINE TRADING aanbevolen transporteur gebruikt. Verder is de klant vanaf het moment van de overhandiging van de gekochte producten aan de door PNEUS ONLINE TRADING aangegeven transporteur, niet meer aansprakelijk in het geval de producten tijdens het transport zoekraken of schade oplopen. De klant kan aansprakelijk worden gesteld in het geval waarin hij geen blijk heeft gegeven van de vereiste toewijding tijdens de overhandiging van de producten, bijvoorbeeld in het geval waarin hij het/de product (en) afgeeft in een niet voor het transport geschikte verpakking.
Indien de klant van een belangrijke internationale transporteur een prijsopgave voor het transport naar het door PNEUS ONLINE TRADING aangegeven leverpunt van het teruggezonden product krijgt, waarvan het bedrag lager is dan het in de volgende bepalingen bepaalde bedrag, dient PNEUS ONLINE TRADING zich aan te passen aan deze prijs. PNEUS ONLINE TRADING past zich aan deze prijs aan onder de volgende voorwaarden:

 • Voordat de klant het product retourneert dient hij de laagste prijs aan te geven die is aangeboden door een andere transporteur, contact op te nemen met PNEUS ONLINE TRADING via het contactformulier, de website of een ander middel en daarbij duidelijk de prijs die wordt toegepast door de transporteur, aan te geven en indien mogelijk ook de URL-link waarmee toegang gekregen kan worden tot deze informatie.
 • De klant dient de details van het transport, alsmede de afgiftetermijn, mede te delen, welke termijn die van PNEUS ONLINE TRADING niet mag overschrijden.
PNEUS ONLINE TRADING regelt vervolgens het ophalen en past de terugzendkosten aan. De klant krijgt de productkosten vergoed, verminderd met de terugzendkosten zoals aangegeven door de desbetreffende transporteur.

Banden

De klant verkeert in de mogelijkheid om de levering te weigeren en PNEUS ONLINE TRADING daarvan op de hoogte te stellen binnen een termijn van maximaal 14 dagen na de datum van de weigering.
Indien de annulering plaatsvond na levering van de banden, dan zullen deze worden opgehaald en retour gezonden door een door PNEUS ONLINE TRADING gemandateerde transporteur. De klant dient in geen geval zelf het initiatief te nemen voor een retourzending.
De banden dienen in de oorspronkelijke staat te verkeren, dat wil zeggen, niet gemonteerd en niet losgemaakt indien zij bij de levering, per twee verpakt waren.
De retourkosten van 10 EUR inclusief BTW per band, staan op kosten van de klant, en zullen worden afgetrokken van de terugbetaling. Dit bedrag komt overeen met de werkelijke prijs die PNEUS ONLINE TRADING aan de koerier betaalt.

Complete wielen

Een compleet wiel is een gepersonaliseerd product en overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan de retour door PNEUS ONLINE TRADING niet worden aanvaard en kan de bestelling nooit worden terugbetaald. Enkel in het geval van een fout door de technische dienst van PNEUS ONLINE TRADING, waardoor het wiel niet compatibel is met het voertuig dat de klant in zijn bestelling heeft aangegeven, zal de klacht worden bestudeerd. De klant moet de hotline dienst van PNEUS ONLINE TRADING hiervan op de hoogte brengen door middel van het contactformulier.

Sneeuwkettingen en -sokken

De klant heeft de mogelijkheid de levering te weigeren en dient PNEUS ONLINE TRADING hier uiterlijk 14 dagen na de datum van weigering op te hoogte te brengen.
Als het verzoek om annulering na de levering ingediend wordt, worden het ophalen en terugzenden van de sneeuwketting verzorgd door de door PNEUS ONLINE TRADING aangewezen transporteur. De klant zelf kan geen retourzending verzorgen. De retourkosten van 10 EUR incl BTW per Sneeuwkettingen, staan op kosten van de klant en zullen worden afgetrokken van de terugbetaling. Dit bedrag komt overeen met de werkelijke prijs die PNEUS ONLINE TRADING aan de koerier betaalt.
De klant dient dan met behulp van het contactformulier PNEUS ONLINE TRADING om ophalen te verzoeken.

Velgen

Indien de klant zich intrekt, dan zal PNEUS ONLINE TRADING de retour organiseren op de kosten van de klant.
De retourkosten van 10 EUR incl BTW per velg, staan op kosten van de klant en zullen worden afgetrokken van de terugbetaling. Dit bedrag komt overeen met de werkelijke prijs die PNEUS ONLINE TRADING aan de koerier betaalt. Velgen moeten in hun originele verpakking, en in ieder geval in een verpakking die ze tijdens het transport tegen schokken beschermt, schoon, zonder ventielen en balansgewichten teruggestuurd worden. De gemonteerde of beschadigde velgen kunnen in geen enkel geval teruggenomen of terugbetaald worden.

Andere producten

Voor ieder verzoek om een retourzending moet de klant de modaliteiten voor de specifieke retourzending voor zijn geval d.m.v. het contactformulier opvragen bij PNEUS ONLINE TRADING.

7.3 Levering niet binnen de termijnen

Indien de levering niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen vanaf de maximale leveringstermijn als vermeldt bij de bestelling, dan kan de klant zijn bestelling annuleren en wordt hij volledig terugbetaald.
Indien een bestelling die was geannuleerd, wordt geleverd, dan dient de klant de Helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING daarvan in kennis te stellen. De klant dient bovendien te zorgen dat het artikel beschikbaar wordt gesteld voor een retourzending aan de magazijnen van PNEUS ONLINE TRADING.

7.4 Terugbetaling

PNEUS ONLINE TRADING verbindt zich tot het vergoeden van elk retour gezonden product onder de voorwaarden als hierboven vermeld.
De prijsverminderingen en kortingen kunnen in geen enkel geval worden terugbetaald.

Termijnen voor terugbetaling

De terugbetaling zal geschieden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten door het magazijn van PNEUS ONLINE TRADING

Wijze van terugbetaling

De terugbetaling van de bestellingen die zijn betaald met creditcard geschiedt d.m.v. kreditering van het verschuldigde bedrag op de creditcard waarmee de betaling was gedaan.
De terugbetaling van bestellingen die zijn betaald per overschrijving geschieden per overschrijving.

7.5 Communicatie

De consument mag ook andere communicatiemiddelen dan het contactformulier gebruiken. Het bewijs dat PNEUS ONLINE TRADING de mededeling ontvangen heeft, komt dan echter ten laste van de consument

8. Garantie van de producten

De Conformiteitsgarantie (wettelijke garantie) vormt een verplichting van de verkoper.
De verkoper, en niet de producent of constructeur, is wettelijk verplicht de conformiteitsgarantie van het product te leveren. Het product dient alle door de verkoper beloofde kwaliteiten en kenmerken te bezitten, zoals aangeduid op het etiket of in de reclame.
Duur: de garantie is geldig gedurende 24 maanden te rekenen vanaf de levering. De consument beschikt over 2 maanden vanaf het moment waarop hij het defect ontdekt, om dit te melden bij de verkoper en hiervoor de noodzakelijke vergoeding te krijgen, bijvoorbeeld vervanging of gratis reparatie. De wetgeving kent in ieder geval slechts een termijn van maximaal 26 maanden na levering van het product toe om zijn rechten in rechte te doen gelden. Verder wordt, in geval van een conformiteitsgebrek dat geconstateerd is binnen 6 maanden na levering van het product, geacht dat het defect bestond op de datum van levering.
De door PNEUS ONLINE TRADING verkochte producten worden gedekt door de tweejarige conformiteitsgarantie van de verkoper en de garantie van de constructeur. Deze garantie is verder van toepassing op de producten die schade vertonen op het moment van levering. Het defect dient in ieder geval schriftelijk via het contactformulier te worden gemeld aan PNEUS ONLINE TRADING.
De klant beschikt in ieder geval over 14 dagen vanaf de datum van levering om zijn herroepingsrecht uit te oefenen (zie artikel 7, HERROEPING).

8.1 Banden

Op de door PNEUS ONLINE TRADING verhandelde banden wordt fabrieksgarantie verleent.
De klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de leveringsdatum om de conformiteit van de producten te controleren en PNEUS ONLINE TRADING daarover te informeren.
PNEUS ONLINE TRADING verplicht zich tot het vervangen van elk gebrekkig product waarvan melding werd gedaan als hieronder vermeld:

 • het gebrek werd waargenomen bij de levering.
 • het gebrek werd waargenomen tijdens de montage, op voorwaarde dat dit laatste binnen 14 dagen na de leveringsdatum is uitgevoerd.

Let op!

 • Elk bezwaar inzake misvorming van sinds 14 dagen geleverde banden, als gevolg van een slechte opslag, wordt niet in aanmerking genomen.
 • Uitstulpingen (kleine bultjes op de wang) die op de gemonteerde banden worden waargenomen en waarmee is gereden worden niet gedekt door de garantie van de fabrikant noch door PNEUS ONLINE TRADING.

De klant dient, in geval er fabricagefouten worden geconstateerd na de montage, de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING in kennis te stellen d.m.v. contactformulier, fax of aangetekende brief met bewijs van ontvangst, geadresseerd aan PNEUS ONLINE TRADING en een verklaring te leveren die is gedateerd en getekend door een automobielspecialist die het gebrek van de band heeft waargenomen.
PNEUS ONLINE TRADING zal vervolgens de defect beoordeelde band ophalen en deze voor expertise opsturen aan de fabrikant. De expertisetermijnen bedragen ongeveer 8 weken.
Indien het gebrek door de fabrikant wordt bevestigd, wordt het zonodig met toepassing van een ouderdomspercentage berekend.

8.2 Kettingen

Het gebrek dient te worden aangevoerd per contactformulier, fax of aangetekende brief met bewijs van ontvangst, geadresseerd aan PNEUS ONLINE TRADING.
PNEUS ONLINE TRADING verstrekt de klant een retournummer dat dient te worden vermeld op het retourpakket dat zal worden opgehaald door een transporteur die is gemandateerd door PNEUS ONLINE TRADING.
PNEUS ONLINE TRADING verbindt zich tot het verzenden van nieuwe kettingen binnen een zo kort mogelijke termijn.

8.3 Velgen

De klant dient, in geval er een gebrek word geconstateerd, de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING in kennis te stellen d.m.v. het contactformulier, fax of aangetekende brief met bewijs van ontvangst, geadresseerd aan PNEUS ONLINE TRADING.
PNEUS ONLINE TRADING geeft u een retournummer dat u op het pakket moet vermelden. Het pakket wordt dan opgehaald door een door PNEUS ONLINE TRADING gemandateerde transporteur.
PNEUS ONLINE TRADING verbindt zich zo snel mogelijk tot het verzenden van nieuwe velgen of tot het terugbetalen van uw bestelling.

8.4 Complete wielen

De klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de leveringsdatum om de conformiteit van de producten te controleren en de hotline dienst van PNEUS ONLINE TRADING over een eventuele fabricagefout te informeren voordat de wielen worden gemonteerd.
Wanneer er al met de complete wielen gereden is, dient de klant contact op te nemen met PNEUS ONLINE TRADING d.m.v. het contactformulier, fax of aangetekende brief met bewijs van ontvangst, geadresseerd aan PNEUS ONLINE TRADING.
Naargelang de vastgestelde fabricagefout, zal de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING de beste aangepaste oplossing vinden voor de klant.

8.5 Andere producten

Het probleem moet per contactformulier, fax of aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan PNEUS ONLINE TRADING doorgegeven worden.
PNEUS ONLINE TRADING geeft de klant een retournummer dat vermeld moet worden op het terug te zenden pakket dat door een door PNEUS ONLINE TRADING aangewezen transporteur opgehaald zal worden.
PNEUS ONLINE TRADING verplicht zich zo spoedig mogelijk een nieuw product op te sturen.

8.6 Communicatie

De consument mag ook andere communicatiemiddelen dan het contactformulier gebruiken, maar het bewijs dat PNEUS ONLINE TRADING de mededeling ontvangen heeft, komt dan ten laste van de consument.

9. Juridische informatie

9.1 Inzameling en overdracht van persoonsgegevens

De door de klant verstrekte gegevens zijn bestemd voor PNEUS ONLINE TRADING die ertoe gebracht zal zijn alle of gedeelte van deze gegevens door te geven aan zijn handelspartner met als enig doel, verwerking van de bestelling en levering van de door de klant bestelde producten en/of dienstverlening.
De door PNEUS ONLINE TRADING ingezamelde persoonsgegevens worden niet verkocht noch verstrekt aan derden voor publiciteitsdoeleinden.
De klant beschikt te allen tijde over het recht op toegang en rectificatie van de hem aangaande persoonsgegevens.

9.2 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Op onderhavige termen en voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
Alvorens zijn bestelling te bevestigen, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te accepteren zonder voorbehoud.
In geval van een geschil dient de klant zich in eerste instantie te richten tot de helpdesk van PNEUS ONLINE TRADING voor het treffen van een minnelijke schikking. Bij ontbreken van een minnelijke schikking worden alle geschillen of onenigheden die kunnen voortkomen uit de tussen PNEUS ONLINE TRADING en de klant afgesloten overeenkomsten, voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. In het geval van civielrechtelijke geschillen moet de bevoegde rechter in België zijn gemachtigd in de plaats waar de klant woont.

Zoals wettelijk voorgeschreven, als een dispuut niet opgelost kan worden, kan het mogelijk zijn om gespecialiseerde bemiddelingsservices in te schakelen om alsnog tot een schikking te komen tussen de betrokken partijen : http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

9.3 Rechtsgeldigheid

Juridische inefficiëntie brengt geen juridische inefficiëntie van één van de voorgaande clausules met zich mee.

9.4

PNEUS ONLINE HOLDING informeert zijn gebruikers dat de inhoud van de website beschermd wordt door de wetgeving omtrent het auteursrecht, namelijk in het geval van foto's, artikels, tekeningen en geanimeerde reeksen op deze website. Het recht op deze elementen behoort toe aan PNEUS ONLINE HOLDING of maken deel uit van een gebruikerstoelating ten voordele van deze laatste.

Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van PNEUS ONLINE HOLDING, is verboden en wordt beschouwd als een kopie, die bestraft kan worden door artikels L 335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

Elke afbeelding, tekst en grafisch element dat zonder de toelating PNEUS ONLINE HOLDING wordt gebruikt, kan juridische acties teweeg brengen.

Hetzelfde geldt voor de wetgeving op merken: PNEUS ONLINE (semi-figuratief of verbaal) is een gedeponeerd merk in verschillende landen. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken (of bijgevoegde logo's), uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke toelating van PNEUS ONLINE HOLDING wordt verboden door artikels L.713-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

PNEUS ONLINE TRADING kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, noch de producten of diensten die worden aangeboden op de websites waarop Pneus Online via hyperlinks of een ander soort link verschijnt. PNEUS ONLINE TRADING oefent geen enkele controle uit over deze websites en ziet af van elke verantwoordelijkheid omtrent de toegang, de inhoud of het gebruik van deze websites, net als van de schade die hieruit kan voortvloeien.

9.5

De gegevensbank op de internetsite wordt beschermd door de wetsbepalingen van 11 juli 1998, die werden omgezet in de wet op de intellectuele eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 omtrent de juridische bescherming van gegevensbanken. Het gebruik van fragmenten van de inhoud en het hergebruik van de gegevensbanken op deze internetsite worden namelijk kwantitatief en kwalitatief wezenlijk verboden. Elke inbreuk hierop kan worden blootgesteld aan sancties bepaald in artikels L 343-1 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.
He recht van de producent van de gegevensbank past zich namelijk toe op de verwijzingen naar bandenprofielen met hun verkoopprijs, alsook de partnermontagecentra van PNEUS ONLINE TRADING.

9.6

PNEUS ONLINE TRADING verbiedt formeel het gebruik van elk programma dat ernaar streeft om de inhoud van de website weer te geven. Een uitzondering hierop zijn de zoekmotoren van ondernemingen en zoekmotoren die formeel door PNEUS ONLINE TRADING worden toegestaan.

De gebruiker verbindt zich er eveneens toe om geen programma's te gebruiken die onredelijke overbelasting kunnen veroorzaken en de werking van de website kunnen verstoren.

Elke inbreuk met bedrieglijk opzet op de site en/of het nastreven van de inhoud van de site Pneus Online en/of het volledige of gedeeltelijke uittreksel van zijn gegevensbanken kan juridische vervolging teweeg brengen via de voorwaarden bepaald in de wet.